Klachtenprocedure


Wanneer u een klacht heeft dan vernemen wij dit graag.

Uw klacht ontvangen wij bij voorkeur per e-mail. U kunt hiervoor het contactformulier invullen en wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, beantwoorden.
Onze medewerkers staan u graag te woord en zullen proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.


Geschillenprocedure Stichting Thuiswinkel

Mocht u van mening zijn dat wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u een klacht sturen naar De Geschillencommissie van de Stichting Thuiswinkel Waarborg. Meer informatie over deze procedure vindt u op www.thuiswinkel.org.
Als u een klacht voorlegt aan De Geschillencommissie dan moet u wel eerst een brief hebben gestuurd naar Heating-Direct en ons in de gelegenheid hebben gesteld om uw klacht op te lossen.


Postadres

U kunt uw brief, ter attentie van onze serviceafdeling, richten aan;

Verwarming-Totaal B.V.
Bronkhorstdreef 18
4706 VB ROOSENDAAL


naar klantendienst